Skip to main content

Stenen de hete steden uit werken: makkelijker gezegd dan gedaan

Vorige week stond er een interessant artikel in de Volkskrant, waarbij benoemd werd hoe goed het is om meer groen in steden te hebben tegen hitte. Er werden mooie initiatieven aangehaald waarbij ook mensen met een huurwoning hun best doen om hun ‘steentje bij te dragen’, door stenen te verwijderen en planten te plaatsen, en zo genieten van meer natuur.  In het artikel stond dat vorig jaar 1,5 miljoen stenen zijn ‘gewipt’. Dat is een prachtige stap voorwaarts. Maar het kan en moet constructief worden aangepakt om hitte de steden uit te verdrijven. 

Een oproep aan betrokken partijen

Helaas lijkt het een structurele aanpak toch lastig. De reden? Het roer moet ook om moet bij beleidsmakers, corporaties en andere partijen die betrokken zijn bij projectontwikkeling. Men moet intrinsiek het verschil willen maken. En de oude regeltjes moeten van tafel. Zo is er vaak een parkeernorm, omdat die al jaren zo wordt gehanteerd, terwijl steeds meer mensen minder bezit willen; en dus geen auto willen hebben. Zeker in stedelijke gebieden. Deze ruimte kan worden benut voor meer groenvoorzieningen. 

Omdat ‘groen’ niet alleen goed is tegen hittestress en goed is voor biodiversiteit, maar ook voor de gezondheid van mensen, moet er meer aandacht voor komen. Uit diverse onderzoeken van de universiteit Wageningen (WUR) blijkt dat groen op vele manieren bijdraagt aan een betere maatschappij. Het is belangrijk dat dit hoger op de agenda komt van alle betrokkenen! 

Structurele aanpak is nodig
Niels

Niels