Skip to main content

Rijtjeshuis meest voorkomende type woning in Nederland

Uit recente cijfers van CBS blijkt dat het meest voorkomende type woning in Nederland een rijtjeshuis is. Het geldt voor zeker 42 procent (3,4 miljoen) van de bijna 8 miljoen woningen. Ruim een derde van de Nederlandse huizen is een meergezinswoning, zoals een appartement, 13 procent is vrijstaand en 9 procent een twee-onder-een-kap-woning.

De meeste rijtjeshuizen staan in Zuid-Holland: 683.000 stuks. Dat is circa 40% van alle woningen in die provincie. Ook in Noord-Brabant (559 duizend) en Noord-Holland (516 duizend) staat een groot deel van de voorraad rijtjeshuizen. In Friesland en Drenthe komen de minste rijtjeshuizen voor.

In de Europese Unie zijn rijtjeshuizen vooral populair in Ierland en Nederland. Ook In Groot-Brittannië komt dit type woning erg veel voor. 

Een stukje geschiedenis

De oorsprong van de rijtjeshuizen in Nederland ligt in hofjes die in de oude steden werden gebouwd, meestal voor bejaarden. Rondom een hof werden rijtjes gelijke en kleine woningen gebouwd waar meestal alleenstaanden woonden (alleen mannen of alleen vrouwen).

In de 19e eeuw werden er in nieuwe arbeidersbuurten, vaak in de buurt van fabrieken, ook rijtjeshuizen gebouwd. Dit was een goedkope en efficiënte wijze om arbeiders nabij een fabriek te kunnen huisvesten.

Van de huidige woningen is 19 procent (1,5 miljoen) nog van voor de oorlog. Rijtjeshuizen vormen 30 procent van de vooroorlogse voorraad; een veel kleiner aandeel dus dan van de hele tegenwoordige voorraad. Vooral in de periode 1965-1985 zijn er zeer veel rijtjeshuizen opgeleverd die nog altijd bestaan: meer dan de helft van alle woningen uit die periode is dit type woning. 

Vanaf de jaren negentig kwamen er in de Vinex-wijken ook weer vele rijtjeshuizen tot stand, in allerlei vormen en maten. Architecten kregen op basis van de rijtjeshuisplattegronden een grotere vrijheid in vormgeving. Deze periode kan tot nu toe als een hoogtepunt in de bouwproductie van rijtjeshuizen worden beschouwd.

Andere woonwensen: niet alleen de stenen zijn belangrijk

De laatste decennia is er meer variatie ontstaan: de plattegronden zijn daarbij vaak gelijk, maar de gevels verschillen (gedeeltelijk) per woning. Hierdoor is het uiterlijk minder eentonig; dus een stuk aantrekkelijker. Er wordt alleen nog niet gekeken naar de bijdrage die geleverd kan worden aan de natuur, waar nu juist heel erg veel behoefte aan is. Dat doet Imagine wel. We creëren een biodiverse omgeving, zorgen voor een tuin waarin men samenkomt, bijvoorbeeld een moestuin, en vangen regenwater op om de tuin te besproeien.

Het samenkomen in de tuin en het karakter van de hofjes, zorgen er ook voor dat er meer sociaal contact is. En daar is veel behoefte aan in onze huidige gestreste maatschappij. De ontwikkeling van een dergelijke locatie zorgt er ook voor dat het een positieve impact heeft op de rest van de omgeving.  En is een interessante investering. Imagine-woningen zijn dus op vele manieren ook waardevol. 

Onze missie

We kijken dus net iets anders naar de woningmarkt dan gebruikelijk. We willen een bijdrage leveren aan een mooiere en meer leefbare samenleving. Imagine gaat dus over meer dan wonen alleen.

Het is uiteraard ons doel om bij te dragen aan het tegengaan van de woningkrapte, maar tegelijkertijd willen we ook graag Nederland steeds een beetje beter leefbaar maken voor mens, milieu en maatschappij. Door bestaande, verouderde buurten op te knappen met prettige, slimme, duurzame en in diverse opzichten waardevolle woningen, maakt Imagine stukjes Nederland mooier. Onze projecten zijn daarom sociaal, duurzaam en waardevol. We laten hele buurten opbloeien en zorgen voor blijere bewoners. 

Imagine... er is zo veel mogelijk..
Niels

Niels