Skip to main content

Minder wateroverlast door beter inrichten leefomgevingen

Steeds vaker kampen we met droogte, hitte of juist enorme regenval en vervolgens wateroverlast. De afgelopen dagen hebben we er weer veel last van gehad. Kijk bijvoorbeeld maar naar de beelden van de overlast in Brabant.

Wateroverlast als gevolg van kortdurende hevige neerslag ontstaat vaak in de zomer en vooral in de bebouwde omgeving en andere verharde gebieden, zoals bedrijventerreinen en snelwegen. In verharde gebieden infiltreert niet veel water in de bodem. Het water wordt vaak via de riolering afgevoerd naar een waterzuivering of naar nabijgelegen oppervlaktewater. Als er veel neerslag in een korte tijd valt, kan het zijn dat het riool de hoeveelheid toestromend water niet aankan. De riolering is in de praktijk ontworpen op een afvoercapaciteit van maximaal 20 tot 30 mm/uur. Als het harder regent, komt water op straat te staan. Bron: klimaatadaptatienederland

Het is belangrijk dat we woongebieden zo inrichten dat water veel beter wordt opgevangen. Minder steen, meer groen. En wellicht waterbassins bouwen, zodat daarmee de tuin weer kan worden besproeid en de moestuin kan worden bijgehouden in tijden van droogte. Want droogte en extreem natte dagen wisselen elkaar steeds vaker af.


Nog meer voordelen groen in stedelijke gebieden


Groen in de stad verbetert het milieu, zorgt voor een rijke biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt in warme periodes. Groen is ook essentieel voor een klimaatbestendige en duurzame omgeving. Daarnaast is er een aangetoond positief effect op de gezondheid en sociale verbindingen van mensen die in een groene omgeving wonen, werken en recreëren.

Een groene omgeving heeft bovendien nog veel meer voordelen. Het heeft een positief effect op de gezondheid van mensen en draagt bij aan de leefbaarheid van een wijk. Bedrijven vestigen zich graag in een groene omgeving en onroerend goed is gewilder, waardoor de economische groei van een stad wordt versterkt. Wageningen University & Research doet samen met partners al jaren onderzoek naar de effecten van groen in de stad. Meer hierover lezen? Ga dan naar WUR.


Projectontwikkelaars kunnen rol pakken


Het is belangrijk dat bij het (her)ontwikkelen van leefomgevingen hier ook goed naar wordt gekeken. Het gaat niet alleen meer over het creëren van een woonruimte en het oplossen van woningtekorten; we moeten als projectontwikkelaars ook onze rol pakken.

Imagine is... meer dan alleen wonen
Niels

Niels