Skip to main content

Groot effect van natuur op gezondheid; tijd om woningbouw anders aan te pakken

We zijn ons er ondertussen steeds meer bewust van dat meer ‘groen’ onder meer voor minder hittestress en een betere waterhuishouding in stedelijke gebieden zorgt. Groen is dus belangrijk voor ‘duurzaamheid’. Maar ‘groen’ doet nog veel meer.

Positief effect fysieke en mentale gezondheid


Uit diverse onderzoeken is gebleken dat een natuurlijke omgeving op verschillende manieren bijdraagt aan de gezondheid van de mens; van kinderen tot ouderen. Een korte wandeling of juist uren zwerven door de natuur, samen groenten kweken in een buurtmoestuin of gewoon samen zijn in een groene omgeving: groen heeft een heel erg positief effect op de gemoedstoestand en gezondheid. Contact met de natuur zorgt voor meer geluk en vermindert stress. Het bevordert vitaliteit, creativiteit en stimuleert ontmoetingen tussen mensen. Zo blijkt onder andere uit onderzoeken van de WUR (Wageningen University & Research).


In Arnhem en Nijmegen bekijken onderzoekers daarom hoe ze, samen met inwoners, kwetsbare buurten zo kunnen vergroenen dat alle inwoners meer met groen in contact komen en het actief gebruiken. Denk hierbij aan een buurtmoestuin, opgezet door inwoners zelf, waar ze samen de handen uit de mouwen steken en met groenten en kruiden uit eigen tuin maaltijden bereiden. Er wordt verwacht dat mensen die in de moestuin werken meer sociale contacten krijgen, minder stress ervaren en zich gezonder voelen. Ook kan het zijn dat bewoners gezonder leven omdat ze actiever bezig zijn en gezonder gaan eten.

Uit onderzoek blijkt bovendien dat wie in een groene woonomgeving leeft, zich vaker gezonder voelt en is minder vaak ziek. Groen vermindert stress, bijvoorbeeld doordat van alleen al het zien van natuur een rustgevend effect uitgaat. Groen stimuleert ontmoetingen tussen mensen en zorgt voor gevarieerder spel van kinderen,’ zegt onderzoeker Sjerp de Vries (WUR). ‘Zo hebben kinderen in groene wijken bijvoorbeeld vijftien procent minder vaak last van overgewicht.’

Zo kan een natuurlijke omgeving bijdragen aan gezondheid van mensen:
• Herstel van stress
• Aanzetten tot sociaal contact
• Bijdragen aan een optimale ontwikkeling van kinderen
• Persoonlijke ontwikkeling en zingeving bevorderen
• Stimuleren tot bewegen

Groen bereikbaar maken voor iedereen

Niet iedereen heeft gemakkelijk toegang tot een tuin, een park of straatgroen. Onderzoeker Jan Hassink (WUR): ‘Voor kwetsbare groepen, zoals ouderen en mensen met een lage sociaaleconomische status, is het gebruik van groen belangrijk. Het verbetert hun gezondheid en welzijn. Toegang tot groen kan bijdragen aan het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Dat zijn verschillen in gezondheid en sterfte tussen mensen met een hoge en mensen met een lagere (sociaaleconomische) positie in de maatschappij.


Andere woonbehoeftes

Bovendien worden we steeds ouder we blijven langer fysiek fit(ter) en willen daarom vaak langer zelfstandig blijven wonen, maar kunnen niet alles zelf of willen niet vereenzamen. Er is dus behoefte aan meer sociale woonomgevingen; er zijn andere behoeftes ontstaan.
En dat is precies wat Imagine wil doen: groen creëren die verbindt en mentaal goed doet. Een gezamenlijke tuin. Samen in de moestuin werken. Er voor zorgen dat men elkaar ontmoet, en wat voor de ander doet. Spullen delen. Niet alleen een deelauto voor de deur, maar elkaar weten te vinden. Jong, medior en oud aan elkaar verbinden. We willen groenere en socialere leefomgevingen creëren, waardoor er meer en blijere bewoners zijn in stedelijke gebieden.


BRON: WUR (Wageningen University & Research)

NOTE: Wageningen University & Research onderzoekt het optimaal inrichten en beheren van de groene ruimte, de invloed van de inrichting van het landschap en de stedelijke omgeving op de sociale veiligheid en mogelijkheden om de bestaande groene ruimte beter te benutten om het gedrag van mensen positief te beïnvloeden.

Imagine is... meer dan alleen wonen
Niels

Niels