Skip to main content

Afname vogelpopulaties in stedelijk gebied

Er zijn steeds meer signalen dat de natuur uit balans is of raakt. CBS publiceerde recent een onderzoek waaruit blijkt dat van de vogels die in steden en dorpen voorkomen, er meer soorten in aantal achteruit gaan, dan vooruit. Dit blijkt uit de nieuwe indicator ‘vogels van stedelijk gebied’, die het CBS samen met Sovon Vogelonderzoek heeft gepubliceerd op het Compendium voor de Leefomgeving. Deze neemt met iets meer dan 6 procent af in de periode 2007-2020.

Afname vogels door ongunstig groenbeheer in steden

Met name vogelsoorten kenmerkend voor de drie groene typen leefomgeving in de stad gaan in aantal achteruit: bos en park (-20 procent), struweel en struiken (-30 procent) en open groen (-10 procent). Dit komt onder meer door het verder volbouwen van de stad, en voor vogels ongunstig groenbeheer in het stedelijk gebied. 

Ook van een vierde groep stadsvogels – soorten die een sterke relatie hebben met bebouwing – gaan de populaties achteruit (met 10 procent): dit geldt voor negen soorten waaronder de huismus, spreeuw, zwarte roodstaart en gierzwaluw, maar alleen als de slechtvalk buiten beschouwing wordt gelaten. 

Vastgoedprojecten kunnen een belangrijke positieve bijdrage leveren

Wij zijn van mening dat we bij de ontwikkeling van nieuwe woningen een bijdrage kunnen leveren op sociaal gebied en de natuur een stukje beter kunnen maken. We creëren bijvoorbeeld een plek voor een gezamenlijke moestuin, maar zorgen vooral ook voor veel – gevarieerd – groen. Waar de bewoners en vogels, insecten en ga zo maar door van kunnen genieten. Daarvoor werken we samen met gerenommeerde partijen die gespecialiseerd zijn in biodiversiteit en landschappelijke inrichting. Op deze manier willen we – samen met onze partners – Nederland steeds een beetje mooier maken. 

Plek voor vogels en insecten
Niels

Niels